Ponúkame komplexné projekčné služby v oblasti navrhovania pozemných budov. Vypracúvame všetky stupne projektovej dokumentácie.

Preverovacia štúdia

Slúži na preverenie vyťažiteľnosti pozemku, zhody investičného zámeru s územným plánom, možnosti napojenia na infraštruktúru.

Architektonická štúdia

Poskytne predstavu o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení, orienácii, možnom konštrukčnom a materiálovom riešení. Venuje sa dispozičnému usporiadaniu jednotlivých priestorov a prevádzkovým vzťahom.

Cena: od 8€/m2 úžitkovej plochy objektu

Projekt pre územné povolenie, projekt pre stavebné povolenie

Projekty pre úrady obsahujú projektovú dokumentáciu v rozsahu vyžadovanom stavebnými úradmi pre získanie územného, alebo stavebného povolenia, vrátane projektovej dokumentácie pridružených profesií (statika, ZTI, atď.). Inžinierska činnosť , teda komunikácia s úradmi nie je zahrnutá.

Cena: od 20€/m2 úžitkovej plochy objektu

Realizačný projekt

Slúži pre samotnú realizáciu stavby. Obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu architektonickej časti a všetkých pridružených profesií vrátane výkazov.

Cena: od 25€/m2 úžitkovej plochy objektu

Autorský dozor

Autorský dozor

Cena: od 25€/m2/hod

Z vlastnej skúsenosti vieme, že každý projekt, aj požiadavky klienta sú jedinečné. Sme architekti a našim prvoradým záujmom je, aby okolo nás vznikali pekné budovy odrážajúce individuálne potreby ich užívateľov. Preto sme vždy ochotní otvorene diskutovať nielen o samotných návrhoch ale aj o  cenotvorbe za projekt. 

Close Menu